Mặt bằng căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Mặt bằng căn hộ Vinhomes Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.


Mặt bằng điển hình tầng 7 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Mặt bằng điển hình tầng 8 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng điển hình tầng 8 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng điển hình từ tầng 9 đến tầng 30 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 01 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 02 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 03 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 03 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 04 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 04 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 05 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 05 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 06 - 08 - 09 - 12A  Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 06 - 08 - 09 - 12A  Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 07 - 11 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 10 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 12 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 12 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 12B  Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 15  Vinhomes Nguyễn Chí Thanh
Mặt bằng chi tiết căn hộ 16 Vinhomes Nguyễn Chí Thanh

Liên hệ phòng bán hàng dự án
 HOTLINE: 091.66.39.222 Ms ÚT

Tin liên quan

Không có nhận xét nào: